Autotelex start restwaardepilot met leasemaatschappijen

1 november 2012

 

 

Waardespecialist Autotelex is een pilot gestart met een tweetal leasemaatschappijen om nog beter inzicht te krijgen in de performance op het gebied van restwaardeontwikkeling. Daarbij worden niet alleen auto’s vergeleken met de Autotelex-benchmark maar wordt bijvoorbeeld ook de effectiviteit van de gebruikte remarketingkanalen in kaart gebracht.

De pilot ligt eigenlijk in het verlengde van de nieuwe calculatiebenchmark die Autotelex eerder dit jaar introduceerde. Deze zogenaamde AutoToekomst  Restwaarde Calculator is gezamenlijk met Flipse en inMotiv ontwikkeld. Launching customer was XLLease. Inmiddels worden er goede resultaten mee geboekt, zegt Eric Vousten, consultant voor Autotelex. “Bij menig leasemaatschappij staat ‘de restwaardecrisis’ van zo’n twee jaar geleden nog vers in het geheugen. De verliezen van toen wil men in de toekomst voorkomen. Dat heeft er toe geleid dat leasemaatschappijen nu voortdurend zoeken naar manieren om hun performance op het gebied van restwaardes te verbeteren. En dat begint bij inzicht.”

Waar de allergrootste leasemaatschappij zelf investeren in menskracht, kennis en (analyse)capaciteit, zijn de middelgrote en kleinere leasemaatschappijen aangewezen op de kennis van (externe) specialisten op dit gebied. Hoewel ook de groten behoefte hebben aan benchmarks. Vousten: “Daarbij maakt de toenemende complexiteit en beweeglijkheid van de huidige automarkt het voorspellen lastig. Het vereist in ieder geval betrouwbare informatie die inzicht geeft over je eigen performance en waarop je beslissingen kan baseren.”

Benchmarks in de vorm van restwaardeverrijkingen levert Autotelex natuurlijk al langer. Daarvan wordt veel gebruikgemaakt. Het feit dat Autotelex wordt gezien als dé norm, speelt daarbij een belangrijke rol.. In deze nieuwe pilot – het uiteindelijke product moet eind dit jaar op de markt komen – gaat men nog dieper in op de materie. “Het nieuwe product richt zich op drie vlakken. Allereerst op de voorcalculatie: hoe wordt de restwaardecomponent per merk/model ingeschat? Wat zijn de verschillen te opzichte van Autotelex en zijn afwijkingen van de norm te verklaren? Dan zijn er analyses en rapportages om de rijdende vloot in kaart te brengen: lopen de calculaties nog in de pas met de toekomstige restwaardes van Autotelex, binnen welke segmenten of merken of looptijden zijn de grootste risico’s (impairments) te verwachten?, Tenslotte wordt er inzicht gegeven in het remarketingbeleid. Wat is de performance, welke ontwikkelingen zijn zichtbaar, maar ook: welk handelskanaal is voor welke (categorie) auto het meest effectief? Met dit nieuwe product verkrijgt een leasemaatschappij dus heel goed inzicht in de restwaarde-ontwikkeling van de eigen objecten; voordat ze worden ingezet, gedurende inzet en achteraf. Het helpt de business effectiever aan te sturen”, aldus Vousten.

Aan de pilot doen XLLease en LeaseUnlimited mee. Bedrijven die dus meer grip willen krijgen op de restwaardeontwikkeling van hun wagenpark. Een dergelijke ‘scan’ wordt een paar keer per jaar uitgevoerd. Het levert in ieder geval een schat aan waardevolle informatie op, weet Vousten. “Omdat we veel aandacht besteden aan toegankelijkheid van de rapportages, zijn ze ook uitstekend te gebruiken richting interne en externe belanghebbenden.  Het moet uiteindelijk allemaal zorgen voor een betere performance. De rapportages met al hun dwarsdoorsnedes zijn uiteindelijk alleen maar een hulpmiddel. Maar wel een belangrijk hulpmiddel!”