Autotelex lanceert objectieve auto restwaarde instrumenten

7 november 2012

 

 

Meer cijfers, minder onderbuik.

Restwaardemanagement was jarenlang het terrein van grote leasemaatschappijen. Autotelex ziet kansen voor restwaarde-analyse mogelijkheden voor kleine leasemaatschappijen en dealerholdings. ‘In de huidige occasionmarkt is steeds minder ruimte voor onderbuikgevoelens.’

Autotelex heeft bijna vijftig jaar ervaring met het taxeren van motorvoertuigen. In 2006 werd het productaanbod uitgebreid met AutoToekomst, een applicatie voor het bepalen van toekomstige restwaarden. Het pakket berekent verwachte restwaarden aan de hand van verschillende factoren en informatiebronnen. Auto’s krijgen op basis van eigenschappen zoals merk, model, motorisering en kilometerstand een afschrijvingscurve toegewezen en worden ingedeeld in courantheidsklassen. Bij het bepalen van de courantheidsklasse wordt rekening gehouden met zeer gedetailleerde informatie zoals motorvermogen in relatie tot voertuigklasse en de aanwezigheid of juist het ontbreken van bepaalde opties. Op deze manier kan de verwachte restwaarde van individuele auto’s en totale wagenparken tot in detail worden voorspeld. En juist dergelijke details worden steeds belangrijker voor een steeds grotere groep bedrijven. Sinds de invoering van de toepassing is de behoefte aan solide restwaardeinformatie sterk gegroeid, vertelt Eric Vousten. Hij is nauw betrokken bij twee pilots die Autotelex dit jaar is gestart. De eerste pilot stond in het teken van de AutoToekomst Restwaarde Calculator. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor leasemaatschappijen: bij de calculatie van in te zetten lease-objecten wordt de toekomstige Autotelex-restwaarde als vaste referentie gebruikt. Deze toepassing is volledig geïntegreerd in het leasepakket.. De tweede pilot draait rondom een nieuwe toepassing: de Restwaarde Analyse & Rapportage Tool. Hiermee krijgen bedrijven inzicht in de juistheid van leasecalculaties, de verwachte restwaarde-ontwikkeling van wagenpark of bedrijfsvoorraad en in remarketingresultaten.

Financieel risico
Volgens Vousten is het professioneel beheren en analyseren van restwaarden en verkoopopbrengsten niet langer het exclusieve domein van grote leasemaatschappijen. ‘Ook kleinere leasemaatschappijen, auto-importeurs en dealerorganisaties kunnen er hun voordeel mee doen. Steeds meer bedrijven willen weten hoe ze op restwaardegebied presteren en of ze het maximale uit hun afzetkanalen halen. Met onze managementinformatie kunnen bedrijven hun prestaties nauwkeurig vastleggen en vergelijken.’ De restwaarde van een voertuig wordt in toenemende beïnvloed door veranderlijke factoren zoals nieuwe milieu- en belastingregels, economische situatie en exportmogelijkheden. ‘Natuurlijk draait occasionhandel voor een belangrijk deel om gevoel’, benadrukt Vousten. ‘Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Daarnaast groeit de behoefte aan harde cijfers en feitelijke informatie. De occasionmarkt verandert zo snel, dat houden onderbuikgevoelens niet bij. De handel in gebruikt is in een hoog tempo complexer geworden. Door de enorme en vaak snelle fluctuaties in de markt worden gevoelens minder waardevol. Bovendien zijn grote schommelingen in restwaarden een groot financieel risico. Niet alleen voor leasemaatschappijen met een groot wagenpark, ook voor dealerholdings met een grote occasionvoorraad. Bedrijven die extern worden gefinancierd moeten steeds beter verantwoorden wat ze doen.’ Daarmee neemt de behoefte aan uitgebreide managementinformatie toe. De Restwaarde Analyse & Rapportage Tool geeft inzicht doordat vanuit alle mogelijke invalshoeken naar de restwaardeprestaties wordt gekeken. ‘Er wordt gekeken of de restwaarde-ontwikkeling in de pas loopt met de getroffen voorzieningen en er wordt gekeken naar mogelijke risico’s die de restwaarde kunnen beïnvloeden. Ook de effectiviteit van de gebruikte handelskanalen wordt bepaald, waardoor bedrijven hun prestaties op dat gebied kunnen optimaliseren. Alle data wordt gebenchmarked op basis van Autotelex-gegevens voor een objectieve norm.’

Kleine foutmarge

Voor Autotelex is de ontwikkeling van de AutoToekomst Restwaarde Calculator en de Restwaarde Analyse & Rapportage Tool een nieuwe stap. ‘Van oudsher zijn we gespecialiseerd in taxaties en restwaarden. We hebben een schat aan waardevolle informatie op dat gebied. Het is nieuw dat we deze informatie ontsluiten in de vorm van managementinformatie.’ Vousten benadrukt dat beide instrumenten geen alternatief zijn voor een DMS-systeem of een leasepakket. ‘Het zijn juist aanvullingen daarop.’ De Restwaarde Analyse & Rapportage Tool maakt momenteel testkilometers bij de leasemaatschappijen XLLease en LeaseUnlimited. De proefperiode wordt eind dit jaar afgerond. In 2013 volgt de officiële lancering en wordt het pakket op brede basis aangeboden. ‘In eerste aanleg richten we ons vooral op leasemaatschappijen, in tweede instantie volgen dealerholdings en andere doelgroepen. Het is een voordeel dat we de instrumenten op maat kunnen aanpassen aan de behoeften van de eindgebruiker. Autobedrijven hebben een andere informatiebehoefte dan leasemaatschappijen. Voorcalculatie is voor een autobedrijf minder interessant, een voorraadwaardering en een voorraadsamenstellingswaardering juist weer wel. Ook het benchmarken van de verkoopopbrengsten per afzetkanaal is waardevol.’ De combinatie van maatwerk en objectieve informatievoorziening is de grote kracht van de nieuwste producten. Vousten: ‘Ondernemers worden op basis van feitelijke informatie geholpen om goede beslissingen te nemen. Koopmanschap en handelsgeest blijven belangrijke randvoorwaarden voor goede prestaties maar iedereen weet dat het verschil tussen winst en verlies steeds kleiner wordt. Correcte informatie is een cruciaal hulpmiddel om op restwaardegebied de juiste beslissingen te kunnen nemen.’