Met de nieuwe 3008 laat Peugeot zien dat zij de juiste weg weer hebben gevonden wat betreft het design van de 3008. De eerste 3008 ...
8 december 2016
Na een terugval van het aantal exportauto's met recht op BPM teruggaaf in september, is er in oktober weer een stijging te zien ten opzichte ...
15 november 2016
Ook in oktober weer groei van de import van personenauto's, al lijkt de groei zelf wel af te nemen. Zaten we vorig jaar oktober nog te ...
15 november 2016
De export van personenauto's met een bouwjaar van 2006 of jonger, is in september iets teruggevallen ten opzichte van september 2015. De stijging ...
12 oktober 2016
De import van personenauto's in september 2016 laat een zelfde beeld zien als augustus 2016. De stijging is vergelijkbaar en zo blijft ook de stijiging ...
12 oktober 2016
Export van personenauto's met recht op BPM teruggaaf (vanaf bouwjaar 2006) is nog steeds in de lift. Deze is nu 14% hoger dan in de periode ...
9 september 2016
Inmiddels is het aantal importauto's de 100.000 gepasseerd en daarmee niet ver van het jaartotaal in 2014. De groei is er nog niet uit en blijft ...
9 september 2016
De Clubman is direct te herkennen als nieuw model. De lengte en breedte zijn toegenomen en de achterzijde is nieuw ontworpen waarbij de dubbele deuren ...
12 augustus 2016
Net als de import groeit ook de export minder hard dan in juli 2015. Maar hij ligt nog wel boven het niveau van vorig jaar, ...
11 augustus 2016